POLITYKA PRYWATNOŚCI

O NAS

R&R Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wilkowicach przy ul. Lipowej 95, gm. Lipno, poczta 64-115 Święciechowa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000667533, posiadającą numer statystyczny REGON: 366757811, NIP: 6972332075, nr BDO-000142969.

 Niniejszy serwis internetowy przeznaczony jest dla przedsiębiorców.

1. Informacje ogólne o tym, kto jest administratorem danych osobowych użytkowników serwisu i w jaki sposób można się z nami skontaktować i czym jest RODO

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w niniejszym serwisie WWW www.czysciwarr.pl jest firma R&R Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wilkowicach przy ul. Lipowej 95, gm. Lipno, poczta 64-115 Święciechowa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000667533, posiadającą numer statystyczny REGON: 366757811, NIP: 6972332075, nr BDO-000142969.

Kontakt z nami może nastąpić pisemnie na adres:
ul. Łowiecka 49,
64-100 Leszno
Także telefonicznie: +48 510 058 494
lub przez email: biuro@czysciwarr.pl

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO, jest wspólną i jednakową regulacją prawną krajów Unii Europejskiej, przyjętą dla zwiększenia ochrony praw i wolności osób fizycznych.

2. Zakres danych osobowych i sposoby ich pozyskiwania

Serwis prowadzony przez nas realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
2.1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje przez użytkowników: w formularzach oraz przez czat.
2.2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).
2.3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego firmy R&R Group Polska Sp. z o.o.
2.4. Poprzez profile na portalach społecznościowych Facebook.

Co to wszystko oznacza oraz dlaczego to robimy, postaramy się szczegółowo opisać poniżej.

2.1. Informacje dobrowolnie wprowadzone w formularzach i na czacie

takie jak: imię, e- mail oraz numer telefonu zbieramy by użytkownik mógł z nami nawiązać skuteczny kontakt. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Przetwarzamy te dane, po to, by móc szybko odpowiedzieć na zadane pytania, w wybrany przez użytkownika sposób. Oznaczenie czasu złożenia zapytania i numer adresu IP jest nam potrzebne, bo mamy także na uwadze możliwe roszczenia użytkowników jakie mogą powstać w związku z zadanym pytaniem, a także chcemy zmierzyć efektywności naszych pracowników.

Kontaktujemy się także poprzez wiadomości przesyłane przez czat z naszym przedstawicielem. Dzięki temu możemy natychmiast reagować na pytania użytkowników.

Dane w formularzu oraz przekazane za pomocą czatu nie są udostępniane dalej, chyba, że jest to niezbędne dla obsługi zadanego pytania a użytkownik wyrazi na to zgodę. Dane podane w formularzu są przetwarzane także w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego.

Dane podane w formularzach oraz poprzez czat mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi w tym zakresie współpracujemy. Są to nasi zaufani partnerzy, którzy gwarantują pełne przestrzeganie ochrony danych osobowych.

Podany przez Użytkownika adres e-mail może także służyć dla celu zweryfikowania jego tożsamości, przez wysłanie e- maila z linkiem potwierdzającym.

Jeżeli zostanie udzielona stosowna zgoda przez użytkownika, przetwarzamy dalej imię, adres e- mail oraz numer telefonu pozyskany w ten sposób dla prowadzenia marketingu naszych usług. Pozwala nam to przygotować lepiej dopasowaną ofertę w stosunku do przedstawionych potrzeb użytkownika.

Przetwarzanie danych w ten sposób jest naszym uzasadnionym interesem (o którym mówi art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdyż dzięki temu możemy ułatwić korzystanie z serwisu i naszych usług przez użytkowników, poprawiać jakość naszych usług, a także pozwala nam to na przyjęcie naszego stanowiska co do rzeczywistego przebiegu zdarzeń związanych z taką formą komunikacji. Dobrowolnie wniesione dane osobowe w powyższym celu są przez nas przetwarzane nie dłużej niż jest to wymagane dla zakończenia sprawy, chyba, że dalsze przetwarzanie pozyskanych informacji jest potrzebne nam bądź użytkownikowi, zgodnie z ogólnymi przepisami prawa do innych celów. Dodatkowe uprawnienia jakie mają użytkownicy odnośnie tych danych zostaną podane niżej.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w tak opisanym zakresie, informujemy, że użytkownik serwisu ma prawo do:
• usunięcia dobrowolnie podanych danych osobowych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – za wyjątkiem danych osobowych niezbędnych do ustalenia i dochodzenia roszczeń,
• dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, aktualizacji lub ograniczenia przetwarzania, a także do ich przeniesienia
• wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

2.2. Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu (przez co można rozumieć np. komputer, tablet, smartfon) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Serwis.

Pliki cookies są wykorzystywane w następujących celach:
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
• określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach naszego Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywanych w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics oraz Polityka ochrony prywatności Facebook.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. Funkcje tzw. Remarketingu oraz Podobni Odbiorcy pozwalają dotrzeć do osób, które wcześniej odwiedzały nasze lub podobne strony internetowe i wyświetlić naszą reklamę podczas kolejnego odwiedzenia witryn Google.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Przetwarzanie tak zgromadzonych danych odbywa się za zgodą użytkownika wyrażoną poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarek internetowych, o czym szczegółowo niżej. Jeżeli cookies zawierają pozwalające na identyfikację użytkownika, w taki sposób, że stają się danymi osobowymi, to przetwarzamy tak pozyskane dane osobowe w celach: zapewnienia właściwej obsługi użytkowników serwisu, dowodowych, statystycznych, archiwizacyjnych oraz do komunikacji z użytkownikami serwisu, a także dla dotarcia z naszą ofertą do użytkowników serwisu (remarketing). Dane zgromadzone w „ciasteczkach” przetwarzane będą przez okres zgodny z funkcjonowaniem „ciasteczek”, ewentualnie dłużej, gdyby na tym tle powstały jakieś roszczenia po stronie użytkowników. Powyższe wiąże się z naszym prawnie uzasadnionym interesem, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2.3. Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem, ułatwia nam też weryfikację statystyk korzystania z naszego serwisu oraz wykrywanie ewentualnych błędów.

2.4. Wtyczki społecznościowe

Korzystamy z serwisów społecznościowych Facebook i dla lepszej komunikacji, i pełniejszego dotarcia z naszą ofertą. Dlatego umieszczamy na naszym serwisie możliwość przejścia na nasze profile, poprzez wtyczki, pozwalające logować się na te serwisy. Zasady polityki prywatnością dla korzystania z tych serwisów społecznościowych użytkownik znajdzie na stronie:

Facebooka
https://www.facebook.com/about/privacy/update
LinkedIn
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL

3. Udostępnienie danych

Dane podlegają udostępnieniu użytkownikom na ich żądanie oraz podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Możemy mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom publicznym na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Dane osobowe użytkowników przekazywane są także naszym zaufanym partnerom, z którymi łączą nas odrębne umowy, które zawarliśmy dla prowadzenia naszej działalności handlowej, gwarantujące także ochronę danych osobowych naszych użytkowników. Przetwarzanie przez nich danych osobowych odbywa się zgodnie z naszymi wskazaniami, wyłącznie w celu, jaki udostępnił nam użytkownik.

4. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
• Internet Explorer
• Chrome
• Safari
• Firefox
• Opera
• Android
• Safari (iOS)
• Windows Phone
• Blackberry

5. Polityka prywatności serwisu www.czysciwarr.pl może ulec zmianie, o ile zajdzie taka potrzeba ze względu na rozbudowę serwisu lub zmianę prawa.